โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม

“ทำฟันไม่ต้องสำรองจ่าย รับสิทธิ์บริการที่มากกว่า”
ปัจจุบันคนไข้สามารถใช้สิทธิประกันสังคมโดยไม่ต้องสำรองจ่ายที่ คลินิกสุชาติทันตแพทย์ได้แล้ว

โปรโมชั่นสำหรับผู้ใช้สิทธิประกันสังคม ในราคา 900บาท

  • ถอนฟันธรรมดา 2ซี
  • ถอนฟัน 1ซี อุดฟันอมัลกัม 1ด้าน
  • อุดฟันอมัลกัม 3ด้าน
  • อุดฟัน(หน้า) สีเหมือนฟัน 2ด้าน
  • ถอนฟันคุด ใช้สิทธิประกันสังคม ลดเพิ่มอีก 10%
  • ใส่ฟันปลอม ใช้สิทธิประกันสังคม ลดเพิ่มอีก 10%