โปรโมชั่น Like & Share

โปรโมชั่นจัดฟัน คลินิกสุกชาติทันตแพทย์
เพียงคนไข้กดไลค์ กดแชร์โพสปักหมุดของแฟนเพจ
https://www.facebook.com/Suchatjudfun/photos/a.2393696063974582/2393696100641245/?type=3&theater

*สำหรับคนไข้ใหม่ รับส่วนลด 2,000บาท
**สำหรับคนไข้เก่า เครื่องมือหลุดไม่เสียค่าติด/ครั้ง

หลังจากนั้นนำมาแสดงที่เคาเตอร์ ในวันนัดพบหมอ