อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ คลินิกสุชาติทันตแพทย์

คลินิกเราเพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือการรักษาในทุกๆด้าน อาทิเช่น การจัดฟัน การจัดฟันด้านใน จัดฟันแบบใสไร้เหล็ก ปลูกรากเทียม ปลูกรากเทียมในวันเดียว การฟอกสีฟัน ทันตกรรมเพื่อความงาม เคลือบผิวฟัน ครอบฟัน สะพานฟัน รักษาโรคเหงือก ทันตกรรมประดิษฐ์ ฟันปลอม ทันตกรรมสำหรับเด็ก ยังรวมถึงการตรวจเช็คสุขภาพฟันและให้คำปรึกษา

 

UPDATE: 11-Sep-2018

ทันตกรรมจัดฟัน

• จัดฟัน (ด้านนอก) 35,000
• ถอดเครื่องมือ 1,000
• รีเทนเนอร์แบบใส บน 2,000 / บน-ล่าง 3,500
• รีเทนเนอร์แบบลวด บน 3,000 / ล่าง 3,000 / เพิ่มสีชิ้นละ 500

ถอนฟัน

• ถอนฟันน้ำนม 500
• ถอนฟันแท้ 500-1,000
• ผ่าฟันคุด 2,000-4,000

การอุดฟัน (ไม่รวมยาชา)

• อุดคอฟัน 500
• อุดฟันด้วยวัสดุ Amalgam (1ด้าน / 2ด้าน / 3ด้าน)
600 / 900 / 1,000
• อุดฟันด้วยวัสดุ สีเหมือนฟัน (1ด้าน / 2ด้าน / 3ด้าน)
800 / 1,000 / 1,200
• เคลือบร่องฟัน 500

การรักษารากฟันแท้

• ฟันหน้า 5,000
• ฟันกรามเล็ก 7,000
• ฟันกรามใหญ่ 9,500

การรักษาโรคปริทันต์

• ขูดหินปูนทั้งปาก 800 – 1,000
• การรักษาเหงืออักเสบ 500 / ซี่

การใส่ฟันชนิดถอดได้

• ฟันปลอมแบบพลาสติก ซี่แรก 1,500
ซี่ต่อไปซี่ละ 300
• ฟันปลอมแบบทั้งปาก บน 5,500
ล่าง 5,500
• ฟันปลอมแบบโครงโลหะ
*ค่าฟันซี่แรก 800.-
*ซี่ต่อไปซี่ละ 200.-
เฉพาะโครง 6,000

การใส่ฟันชนิดติดแน่น

• Veneer 9,000
• Inlay / Onlay 4,500
• ครอบพลาสติก 4,000
• ครอบโพลท์เลนซ์ 7,000
• เดือย 3,000

บริการอื่นๆ

• ฟอกสีฟันทั้งปาก เริ่มต้น 4,500
• ปิดช่องว่าง (ช่องละ) 3,000
• เสริมเขี้ยว
3,000
• เคลือบฟลูออไรด์ทั้งปาก 500
• ค่ายาแก้ปวด แก้อักเสบ 400
• การเจาะถุงหนอง 500
• ฉีดยาชา 200
• X-RAY 500
• ค่าตรวจฟัน 100
* บริการอื่นๆ ที่ไม่ได้ลงรายละเอียดไว้ สามารถติดต่อสอบถามได้ครับ
** อัตราค่าบริการบางรายการอาจเปลี่ยนแปลงไปตามรูปแบบการรักษาของคนไข้แต่ละท่าน