ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

รากเทียมหรือรากฟันเทียม เป็นเทคโนโลยีการทดแทนฟันแท้ที่สูญเสียไป ซึ่งเป็นวัสดุโลหะไททาเนียมที่สามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์เราได้ดีโดยไม่มีผลข้างเคียงที่จะทำให้เกิดอันตรายต่างๆ

 

การปลูกรากฟันเทียม ทันตแพทย์จะฝังรากฟันเทียม(SCREW) ลงไปในกระดูกใต้เหงือก เพื่อให้กระดูกยึดติดกับตัวรากฟันเทียม และใช้เดือย(ABUTMENT) ยึดติดกับครอบฟัน ซึ่งตัวรากเทียมนี้รองรับการใส่ฟันแบบติดแน่น และแบบถอดได้ สามารถใช้งานบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เสมือนฟันแท้ธรรมชาติ


ส่วนประกอบของรากเทียม

CROWN ครอบฟัน ฟันปลอม
ABUTMENT เดือยรองรับตัวครอบฟัน
SCREW รากเทียม เป็นสกรูฝังอยู่ในกระดูกขากรรไกร

 

การปลูกรากเทียมจะอยู่ได้นานเท่าไร
โดยปกติแล้วการปลูกรากเทียมจะอยู่ได้ประมาณ 10–20 ปี ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง การดูแลสุขภาพช่องปาก และไปพบทันตแพทย์ตามกำหนด

 

ข้อดีของการปลูกรากเทียม

  • ไม่ต้องกอเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน
  • ช่วยรักษากระดูกบริเวณที่สูญเสียฟันไม่ให้สลาย
  • การใช้งานเสมือนฟันแท้ธรรมชาติมากกว่าฟันปลอม

* หลังการปลูกรากฟันคนไข้จะต้องดูแลสุขภาพช่องปากอย่างสม่ำเสมอ และมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสภาพรากฟันเทียมตามกำหนด