ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย และขั้นตอนในการจัดฟัน

1. พิมพ์ปาก วันแรกนั้นจะมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ปาก 950 บาท
และรับใบส่งตัวไป X-RAY ตามที่คลินิกกำหนด

2. เคลียร์ช่องปาก นัดเคลียร์ช่องปากมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 3,000 บาท
โดยจะทำเท่าที่จำเป็นเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายบานปลาย และทยอยทำหลังจากติดเครื่องไปซักระยะหนึ่งแล้ว

3. ติดเครื่องมือ มีค่าใช้จ่าย 5,000 / 3,000 / 2,000 ตามที่คนไข้เลือกชำระ
หลังจากนั้นให้มาตามนัดทุกๆเดือน เพื่อเปลี่ยนโอริงและปรับเครื่องมือ

 

เลือกแบ่งชำระได้ 3แบบ

• แบบที่1 จ่ายชำระ  2 เดือนแรก (เดือน) ครั้งละ 5,000
• แบบที่2 จ่ายชำระ  5 เดือนแรก (เดือน) ครั้งละ 3,000
• แบบที่3 จ่ายชำระ  8 เดือนแรก (เดือน) ครั้งละ 2,000
หลังจากนั้นผ่อนชำระเดือนละ 1,000 จนกว่าจะครบ 35,000

* เฉพาะผู้ที่ชำระครั้งเดียวหรือเลือกผ่อนแบบที่ 1,2
สามารถเลือกรับสินค้าหรือบริการได้ฟรี 1 รายการคือ 1.เคลียร์ช่องปาก 2.รีเทนเนอร์(แบบใส) 3.ฟอกสีฟัน 4.ฝังเพรชที่เขี้ยว 5.เคลือบผิวฟัน
** คนไข้จัดฟันที่ขาดการติดต่อกับทางคลินิกนานเกิน 3เดือน หากต้องการรับการรักษาต่อจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม